Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 30 tys. Euro na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 20 listopada 2019 o 18:17:20. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2019 Brańszczyk , dnia: 14.11.2019r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

20 listopada 2019 o 18:17:20Bieżąca wersja
Zawartość
  Dodano: <p><!--more--></p>
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2019 Brańszczyk , dnia: 14.11.2019r.</p> Bez zmian: <p>Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2019 Brańszczyk , dnia: 14.11.2019r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Zamawiający:</strong> Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p> Bez zmian: <p><strong>Zamawiający:</strong> Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Bez zmian: <h4>Szczegóły w plikach do pobrania:</h4> Bez zmian: <h4>Szczegóły w plikach do pobrania:</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":270,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Zapytanie-ofertowe-na-dostawy- pieczywa-do-DPS- Brańszczyk- w-2020r.pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":270,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Zapytanie-ofertowe-na-dostawy- pieczywa-do-DPS- Brańszczyk- w-2020r.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-pieczywa- do-DPS-Brańszczyk- w-2020r.pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2020r (plik PDF, 161KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-pieczywa- do-DPS-Brańszczyk- w-2020r.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-pieczywa- do-DPS-Brańszczyk- w-2020r.pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2020r (plik PDF, 161KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-pieczywa- do-DPS-Brańszczyk- w-2020r.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":271,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 1-oferta.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":271,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 1-oferta.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-oferta.doc"> Załącznik nr 1- oferta (plik DOC, 21KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-oferta.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-oferta.doc"> Załącznik nr 1- oferta (plik DOC, 21KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-oferta.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":272,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 2-formularz- cenowy.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":272,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 2-formularz- cenowy.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz-cenowy.doc" >Załącznik nr 2 - formularz cenowy (plik DOC, 23KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz-cenowy.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz-cenowy.doc" >Załącznik nr 2 - formularz cenowy (plik DOC, 23KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz-cenowy.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":273,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 3-umowa.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":273,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 3-umowa.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-umowa.doc" >Załącznik nr 3 - umowa (plik DOC, 30KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-umowa.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-umowa.doc" >Załącznik nr 3 - umowa (plik DOC, 30KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-umowa.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":274,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":274,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc" >Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO do wiadomości (plik DOC, 23KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc" >Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO do wiadomości (plik DOC, 23KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-klauzula- informacyjna- RODO-do-wiadomości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":286,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Informacja-z- otwarcia-ofert- na-dostawy-różnych-produktów- spożywczych- do-DPS-Brańszczyk- z-podziałem- na-III-zadania.pdf"} -->  Dodano: <!-- wp:file {"id":293,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Ogłoszenie-o- wyborze-oferty- na-dostawy-pieczywa-i-wyrobów- piekarniczych- dla-Domu-Pomocy- Społecznej-w- Brańszczyku.pdf"} -->
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- do-DPS-Brańszczyk- z-podziałem- na-III-zadania.pdf" >Informacja- z-otwarcia-ofert-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- do-DPS-Brańszczyk- z-podziałem- na-III-zadania (Plik PDF, 88KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- do-DPS-Brańszczyk- z-podziałem- na-III-zadania.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>  Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-dostawy- pieczywa-i-wyrobów- piekarniczych- dla-Domu-Pomocy- Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (plik PDF, 149KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-dostawy- pieczywa-i-wyrobów- piekarniczych- dla-Domu-Pomocy- Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p> Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.