Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 20 listopada 2019 o 02:33:07. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Brańszczyk, dnia: 19.11.2019r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/61/6/ZO/2019

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29) 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl
działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:
Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

20 listopada 2019 o 02:33:07Bieżąca wersja
Zawartość
  Dodano: <p><!--more--></p>
  Dodano: <p>Brańszczyk, dnia: 19.11.2019r.<br>Znak sprawy: DPS/DG/ZP/61/ 6/ZO/2019</p>
Skasowano: <p>Brańszczyk, dnia: 19.11.2019r.<br />Znak sprawy: DPS/DG/ZP/61/ 6/ZO/2019<br /><br />Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br />tel/fax: (29) 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl <br />działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, <br />NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:<br />Pana Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p>  Dodano: <p>Zamawiający:&nbsp; Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br>tel/fax: (29) 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl <br>działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, <br>NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:<br>Pana Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019&nbsp; z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p>
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Bez zmian: <h4>Szczegóły w plikach do pobrania:</h4> Bez zmian: <h4>Szczegóły w plikach do pobrania:</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":279,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Zapytanie-ofertowe-na-dostawy- środków-czystości-do-DPS- Brańszczyk-w2020r..pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":279,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Zapytanie-ofertowe-na-dostawy- środków-czystości-do-DPS- Brańszczyk-w2020r..pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-środków- czystości-do- DPS-Brańszczyk- w2020r..pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2020r. (Plik PDF, 177KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-środków- czystości-do- DPS-Brańszczyk- w2020r..pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-środków- czystości-do- DPS-Brańszczyk- w2020r..pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2020r. (Plik PDF, 177KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-dostawy-środków- czystości-do- DPS-Brańszczyk- w2020r..pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":280,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 1-Oferta-środki- czystości.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":280,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 1-Oferta-środki- czystości.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 1 Oferta środki czystości (Plik DOC, 21KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 1 Oferta środki czystości (Plik DOC, 21KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-1-Oferta-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":281,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":281,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr- 2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 2 formularz cenowy środki czystości (Plik DOC, 59KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 2 formularz cenowy środki czystości (Plik DOC, 59KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-2-formularz- cenowy-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":282,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":282,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 3 Projekt umowy środki czystości ((Plik DOC, 36KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc" >Załącznik nr 3 Projekt umowy środki czystości ((Plik DOC, 36KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-3-Projekt- umowy-środki- czystości.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":283,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":283,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/11/ Załącznik-nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc" >Załącznik nr 4 Klazula informacyjna dot. RODO (Plik DOC, 27KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc" >Załącznik nr 4 Klazula informacyjna dot. RODO (Plik DOC, 27KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Załącznik- nr-4-Klazula- informacyjna- dot.-RODO.doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
  Dodano: <!-- wp:file {"id":296,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Ogłoszenie-o- wyborze-oferty- na-dostawy-środków- czystości.pdf"} -->
  Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-dostawy- środków-czystości.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty (Plik PDF, 213KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-dostawy- środków-czystości.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
  Dodano: <!-- /wp:file -->
  Dodano: <!-- wp:paragraph -->
  Dodano: <p></p>
  Dodano: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.