Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 3 grudnia 2019 o 20:24:21. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

DPS/DG/ZP/61/7/ZO/2019
Brańszczyk, dnia: 03.12.2019r. 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

3 grudnia 2019 o 20:24:21Bieżąca wersja
Zawartość
  Dodano: <p><!--more--></p>
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>DPS/DG/ZP/ 61/7/ZO/2019< br>Brańszczyk, dnia: 03.12.2019r. </p>  Dodano: <p>DPS/DG/ZP/ 61/7/ZO/2019< br>Brańszczyk, dnia: 03.12.2019r.&nbsp;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br>Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p>  Dodano: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br>Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na&nbsp;&nbsp;dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Szczegóły w plikach do pobrania:</p> Bez zmian: <p>Szczegóły w plikach do pobrania:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":300,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-warzywa- owoce-i-ziemniaki.pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":300,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-warzywa- owoce-i-ziemniaki.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki.pdf">Zapytanie ofertowe - (PDF, 736 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki.pdf">Zapytanie ofertowe - (PDF, 736 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":299,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-warzywa- owoce-i-ziemniaki- na-2020r..doc"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":299,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-warzywa- owoce-i-ziemniaki- na-2020r..doc"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki-na- 2020r..doc">Zapytanie ofertowe z załącznikami (DOC, 50 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki-na-2020r..doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki-na- 2020r..doc">Zapytanie ofertowe z załącznikami (DOC, 50 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-warzywa-owoce-i- ziemniaki-na-2020r..doc" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
  Dodano: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-dostawy- ziemniaków-świeżych-owoców- i-warzyw.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 72 KB)</a></p>

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.