Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 23 grudnia 2019 o 17:58:36. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Brańszczyk , dnia: 23.12.2019r. 

DPS/DG/ZP/61/10/ZO/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO  na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego  będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

23 grudnia 2019 o 17:58:36Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:more --> Bez zmian: <!-- wp:more -->
Bez zmian: <!--more--> Bez zmian: <!--more-->
Bez zmian: <!-- /wp:more --> Bez zmian: <!-- /wp:more -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Brańszczyk , dnia: 23.12.2019r.&nbsp;</p> Bez zmian: <p>Brańszczyk , dnia: 23.12.2019r.&nbsp;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>DPS/DG/ZP/ 61/10/ZO/2019 </p> Bez zmian: <p>DPS/DG/ZP/ 61/10/ZO/2019 </p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO</strong> &nbsp;na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn&nbsp;do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.</p> Bez zmian: <p><strong>ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO</strong> &nbsp;na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn&nbsp;do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk</p> Bez zmian: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, <strong> zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego&nbsp; będącego własnością DPS Brańszczyk.< /strong></p> Bez zmian: <p>Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, <strong> zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego&nbsp; będącego własnością DPS Brańszczyk.< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w pliku do pobrania:</strong></p> Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w pliku do pobrania:</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":314,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-Zakup- Paliwa-na-2020r.pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":314,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ Zapytanie-ofertowe-Zakup- Paliwa-na-2020r.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-Zakup-Paliwa-na- 2020r.pdf">Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na 2020r (Plik PDF, 141 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-Zakup- Paliwa-na-2020r.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-Zakup-Paliwa-na- 2020r.pdf">Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na 2020r (Plik PDF, 141 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Zapytanie- ofertowe-Zakup- Paliwa-na-2020r.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Skasowano: <p></p>  
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty-na-zakup- paliw-płynnych- do-DPS-Brańszczyk.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw płynnych do DPS Brańszczyk (Plik PDF, 65 KB)</a></p>

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.