ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 8 grudnia 2020 o 13:26:03. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/4/ZO/2020

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

8 grudnia 2020 o 13:26:03Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.<br>Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/ 4/ZO/2020</p> Bez zmian: <p>Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.<br>Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/ 4/ZO/2020</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br>tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na&nbsp;&nbsp; dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p> Bez zmian: <p>Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk<br>tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na&nbsp;&nbsp; dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} --> Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>Szczegóły w plikach do pobrania</h3> Bez zmian: <h3>Szczegóły w plikach do pobrania</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":418,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Zapytanie_ofertowe_na_dostawy_ srodkow_czystosci_do_DPS_ Branszczyk_w_2021r.pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":418,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Zapytanie_ofertowe_na_dostawy_ srodkow_czystosci_do_DPS_ Branszczyk_w_2021r.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zapytanie_ ofertowe_na_dostawy_srodkow_ czystosci_do_ DPS_Branszczyk_ w_2021r.pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2021r (PDF, 85KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zapytanie_ ofertowe_na_dostawy_srodkow_ czystosci_do_ DPS_Branszczyk_ w_2021r.pdf" class="wp-block- file__button" download> Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zapytanie_ ofertowe_na_dostawy_srodkow_ czystosci_do_ DPS_Branszczyk_ w_2021r.pdf">Zapytanie ofertowe na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2021r (PDF, 85KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zapytanie_ ofertowe_na_dostawy_srodkow_ czystosci_do_ DPS_Branszczyk_ w_2021r.pdf" class="wp-block- file__button" download> Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":419,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Zalaczniki_do_ zapytania_ofertowego_ na_dostawy_srodkow_ czystosci.docx"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":419,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Zalaczniki_do_ zapytania_ofertowego_ na_dostawy_srodkow_ czystosci.docx"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zalaczniki_ do_zapytania_ ofertowego_na_ dostawy_srodkow_ czystosci.docx" >Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX, 24KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zalaczniki_ do_zapytania_ ofertowego_na_ dostawy_srodkow_ czystosci.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zalaczniki_ do_zapytania_ ofertowego_na_ dostawy_srodkow_ czystosci.docx" >Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX, 24KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zalaczniki_ do_zapytania_ ofertowego_na_ dostawy_srodkow_ czystosci.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":423,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf"} --> Bez zmian: <!-- wp:file {"id":423,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf" >Pytania_Wykonwców_ i_odpowiedzi_ Zamawiającego (PDF, 65KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf" >Pytania_Wykonwców_ i_odpowiedzi_ Zamawiającego (PDF, 65KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Pytania_Wykonwcow_ i_odpowiedzi_ Zamawiajacego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
  Dodano: <!-- /wp:file -->
  Dodano: <!-- wp:file {"id":426,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Ogłoszenia-o- wyborze-oferty- na-dostawy-środków- czystości.pdf"} -->
  Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenia- o-wyborze-oferty-na-dostawy- środków-czystości.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawy środków czystości (PDF, 1.9MB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenia- o-wyborze-oferty-na-dostawy- środków-czystości.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file --> Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p> Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.