Modele per shamia

Shamia me Makénnibè sherbimi Postar Brenda Kosoves Falas Autor i librit „një Imam i zemëruar”, z. Oubrou denoncon me forcé të ashtuquajturin „islamin paraqitës” DHE Pohon se NUK është më e rëndësishme paraqitja APO veshmbathja, por besimi. „Jemi myslimanë Kur Kemi besim; është hiri i Perëndisë që na shpëton. Shamia NUK është një specifikë myslimane, AJO është bërë një specifikë myslimane. Pothuajse e papranishme në Kuran, Shamia është një perceptim i ndërtuar gradualisht, pas një historique ku episodi Kolonial zë një kapitull të Madh. Nëse bartja e shamisë na trondit, NUK është për shkak të fyerjes kundër grave, APO për shkak të ndrydhjes së laicitetit, por për shkak sa AJO shqetëson një urdhër pamor të bazuar në transparencë dhe sepse Shamia ofron një mbrojtje provokuese të errët, të fshehur, të le panjohur. Dhe gratë myslimane që mbulohen në Perëndim, Duke paraqitur faktin se fshihen, ATO në realitet fshehin faktin se po tregohen „. Është e Sigurt se Shamia myslimane ka Vetëm një ROL shumë të Vogël. Është e mundur që vetë Muhammed NUK e dëshironte dhe që rrethanat kanë bërë që të sugjeronte Vargun që përshkruan përdorimin e shamisë. NUK ka dyshim se i ashtuquajturi fikhu është një juridiksion patriarkal i vonshëm, ndonjëherë larg nga Fryma e Kuranit dhe i njëanshëm në zgjedhjen e letrës së TIJ.

Ndërkaq, interpretimi i ri`féministe`mysliman do të Ishte plotësisht bindës po të kishte bindur dhe po të kishte përbërë shumicën. Por së Paku ne Mund të Themi se një gjë e Tillé NUK qëndron. Shamia vazhdon të jetë në Islamin bashkëkohor me patriarkatin, madje Edhe pa të. „Praktikat fetare janě praktika që Mund të jenë të adaptueshme”, këmbëngul ai, duc besuar se Islami është „një Fe që zhvillohet bashkë me zhvillimin e shoqërisë”. Ai, për shembull, konsideron që lutjet Mund të kryhen Edhe pas Punës dhe se agjërimi i Ramazanit Mund të shtyhet në Rast të sëmundjes. Për të Islami është përballë një problemi të Vërtetë, PRA të sjelljeve që përbëjnë etikën personale dhe janě bërë përcaktuese për shumë myslimanë: ushqimi hallall, bartja e shamisë, ETJ. Z. Oubrou është shprehur kështu në një Intervistë për gazetën „L`Express”.

Dijetar fetar, imami francez me origjinë marokene mbështet një Islam që më Pak „BIE në SY” DHE bën thirrje për një rregullim të praktikave Rituale me realitetin e shoqërisë. albinfo.ch Ju propzon përkthimin në vijim. „Trendi, i Cili SYNON të ritualizojë çdo gjë shtyn DISA besimtarë që të flasin më shumë për praktikat se sa për Perëndinë”, theksoi ai me shumë keqardhje.

Poprzednie wersje artykułu:

Nie ma poprzednich wersji tego artykułu.