ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2024 r. (sześć mies.)

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2024r. (sześciu miesięcy) z podziałem na V zadań

Kliknij poniżej aby zobaczyć postępowanie na platformie zakupowej.

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2024r. (sześciu miesięcy) z podziałem na V zadań

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie I półrocza 2024 r. (sześć mies.)