Archiwum miesiąca: marzec 2023

Zawiadomienie o depozycie

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
1.Środki pieniężne: 6.581,16Spadkobiercy zmarłego w dniu 18.06.2022 r Dariusza Sieg, syna Alfreda i Katarzyny, urodzonego 03.02.1967 r w Pucku
2.Środki pieniężne: 6.164,19Spadkobiercy zmarłej w dniu 08.09.2022 r Wandy Gajewskiej, córki Wawrzyńca i Czesławy, urodzonej 16.06.1941 r  r w miejscowości Wykowo.
3.Środki pieniężne: 6.105,61Spadkobiercy zmarłego w dniu 17.09.2022 r Jarosława Waszelewskiego, syna Lucjana i Kazimiery, urodzonego 18.06.1954 r w Nurze
4.Środki pieniężne: 6.064,50Spadkobiercy zmarłego w dniu 11.10.2022 r Władysława Dąbrowskiego, syna Bolesława i Zofii, urodzonego 09.04.1938 r w miejscowości Nowy Brańszczyk
5.Środki pieniężne: 8.986,19Spadkobiercy zmarłej w dniu 17.012.2022 r Ewy Winczewskiej, córki Edwarda Karola i Jadwidi, urodzonej 09.04.1966 r w Milanówku
6.Środki pieniężne: 10.111,21Spadkobiercy zmarłej w dniu 30.12.2022 r Apolonii Wójcik, córki Franciszka i Julianny, urodzonej 15.11.1955 r w Lucynowie Dużym

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o depozycie (PDF, 409 KB)