Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Brańszczyk, dnia: 19.11.2019r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/61/6/ZO/2019

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29) 742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl
działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:
Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019  z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania: