Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Brańszczyk , dnia: 23.12.2019r. 

DPS/DG/ZP/61/10/ZO/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO  na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego  będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw płynnych do DPS Brańszczyk (Plik PDF, 65 KB)