Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 13 listopada 2020 o 08:51:01. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Dom Pomocy Społecznej:
Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegóły w plikach do pobrania:

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

13 listopada 2020 o 08:51:01Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.</p>Bez zmian: <p>Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Dom Pomocy Społecznej:<br>Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</p>Bez zmian: <p>Dom Pomocy Społecznej:<br>Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 </p>Bez zmian: <p>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 </p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w plikach do pobrania:</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w plikach do pobrania:</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":374,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":374,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Ogłoszenie-o- zamówieniu.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":376,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia-SIWZ- z-załącznikami.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":376,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia-SIWZ- z-załącznikami.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia- SIWZ-z-załącznikami.pdf" >Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (PDF, 307 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia- SIWZ-z-załącznikami.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia- SIWZ-z-załącznikami.pdf" >Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (PDF, 307 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Specyfikacja- Istotnych-Warunków- Zamówienia- SIWZ-z-załącznikami.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":375,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Przetarg-na-środki-ochrony- osobistej-z-załącznikami- do-edycji.docx"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":375,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Przetarg-na-środki-ochrony- osobistej-z-załącznikami- do-edycji.docx"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Przetarg- na-środki-ochrony-osobistej- z-załącznikami- do-edycji.docx" >Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOCX, 61 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Przetarg- na-środki-ochrony-osobistej- z-załącznikami- do-edycji.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Przetarg- na-środki-ochrony-osobistej- z-załącznikami- do-edycji.docx" >Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOCX, 61 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Przetarg- na-środki-ochrony-osobistej- z-załącznikami- do-edycji.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":380,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":380,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf">Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 60 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf">Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 60 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":382,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego-2.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":382,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego-2.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego- 2.pdf">Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 62 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego-2.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego- 2.pdf">Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego (PDF, 62 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Pytanie-Wykonawcy- i-odpowiedź- Zamawiającego-2.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":384,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Informacja-z- otwarcia-ofert- 29102020.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":384,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/10/ Informacja-z- otwarcia-ofert- 29102020.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 29102020.pdf">Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 29102020.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 29102020.pdf">Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert- 29102020.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":387,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-o- poprawie-w-dokumencie- podaniu-złej- nazwy-firmy.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":387,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-o- poprawie-w-dokumencie- podaniu-złej- nazwy-firmy.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- o-poprawie-w- dokumencie-podaniu- złej-nazwy-firmy.pdf">Informacja o poprawie w dokumencie - podano złą nazwę firmy (PDF, 83 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- o-poprawie-w- dokumencie-podaniu- złej-nazwy-firmy.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- o-poprawie-w- dokumencie-podaniu- złej-nazwy-firmy.pdf">Informacja o poprawie w dokumencie - podano złą nazwę firmy (PDF, 83 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- o-poprawie-w- dokumencie-podaniu- złej-nazwy-firmy.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":388,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-z- otwarcia-ofert- dokument-poprawiony.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":388,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-z- otwarcia-ofert- dokument-poprawiony.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-dokument- poprawiony.pdf">Informacja z otwarcia ofert - dokument poprawiony (PDF, 129 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-dokument- poprawiony.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-dokument- poprawiony.pdf">Informacja z otwarcia ofert - dokument poprawiony (PDF, 129 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert-dokument- poprawiony.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":391,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o- wyborze-oferty- na-dostawę-środków-ochrony- osobistej-do- DPS-Brańszczyk.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":391,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o- wyborze-oferty- na-dostawę-środków-ochrony- osobistej-do- DPS-Brańszczyk.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty- na-dostawę- środków-ochrony-osobistej- do-DPS-Brańszczyk.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 111 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty- na-dostawę- środków-ochrony-osobistej- do-DPS-Brańszczyk.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty- na-dostawę- środków-ochrony-osobistej- do-DPS-Brańszczyk.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 111 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-wyborze-oferty- na-dostawę- środków-ochrony-osobistej- do-DPS-Brańszczyk.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":394,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-na- dostawy-środków- ochrony-osobistej- dla-potrzeb- Domu-Pomocy-Społecznej-w- Brańszczyku.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":394,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-na- dostawy-środków- ochrony-osobistej- dla-potrzeb- Domu-Pomocy-Społecznej-w- Brańszczyku.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-środków-ochrony- osobistej-dla- potrzeb-Domu- Pomocy-Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 100 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-środków-ochrony- osobistej-dla- potrzeb-Domu- Pomocy-Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-środków-ochrony- osobistej-dla- potrzeb-Domu- Pomocy-Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 100 KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-środków-ochrony- osobistej-dla- potrzeb-Domu- Pomocy-Społecznej- w-Brańszczyku.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":408,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Dokument-zawarcia-umowy.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Dokument- zawarcia-umowy.pdf">Umowa (PDF, 8.3MB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Dokument- zawarcia-umowy.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.