Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Środki pieniężne Ireny Pióro w kwocie 9983,17 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

 

Lp. Określenie depozytu Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 9983,17 Spadkobiercy zmarłej w dniu 21.08.2012r. Ireny Pióro, córki Feliksy i Stanisława, urodzonej w dniu 07.11.1924r. w Ostrowi
Mazowieckiej. Mieszkanki DPS w latach 2009-2012
W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku, gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody, co do podziału spadku, również o podział spadku.Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku
niepodjęcia powyższego depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w BIP niniejszego zawiadomienia, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18
października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

Środki pieniężne Zofii Siwek w kwocie 5339,87 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

 

Lp. Określenie depozytu Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 5339,87 Spadkobiercy zmarłej w dniu 21.01.2012r. Zofii
Siwek
, córki Weroniki i Czesława, urodzonej w dniu
02.01.1925r. w Małkini Górnej. Mieszkanki DPS w latach
2007-2012
W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku, gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody, co do podziału spadku, również o podział spadku.Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku
niepodjęcia powyższego depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w BIP niniejszego zawiadomienia, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18
października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

Środki pieniężne Marii Tondera w kwocie 14475,11 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

 

Lp. Określenie depozytu Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 14475,11 Spadkobiercy zmarłej w dniu 09.12.2011r. Marii
Tondera
, córki Mieczysławy i Stefana, urodzonej
w dniu 11.12.1950r. w miejscowości Brochów. Mieszkanki
DPS w latach 2006-2011
W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku, gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody, co do podziału spadku, również o podział spadku.Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku
niepodjęcia powyższego depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w BIP niniejszego zawiadomienia, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18
października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

Dane teleadresowe

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańszczyk
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

Tel. (029) 679 42 20, (029) 679 42 21
fax (029) 742 14 14

Adres strony internetowej DPS: www.dpsbranszczyk.pl

e-mail: dps.branszczyk@op.pl

 

Informacje dot. możliwości przyjęcia do naszego DOMU oraz warunków zakwaterowania, rehabilitacji itp:

e-mail: socjalny@dpsbranszczyk.pl