ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023 tj. od daty zawarcia umowy (lipiec 2023r.) do 31.12.2023r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy środków czystości w okresie II półrocza 2023r. od daty zawarcia umowy (lipiec 2023r) do 31.12.2023r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej

Postępowanie: 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

ZAPYTANIE OFERTOWE (DRUGIE) PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości  do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920,
reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Szczegóły w plikach do pobrania: