Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Zapytanie ofertowe na dostawy świeżych owoców, warzyw i ziemniaków na 2023r.

Informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego

Postępowanie: 2022/BZP 00291539/01 Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

Postępowanie: Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego – Platforma Zakupowa

Zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. zł netto na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r.

DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2021 Brańszczyk, dnia 29.11.2021r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.