ZAPYTANIE OFERTOWE (DRUGIE) PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości  do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920,
reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Zapytanie ofertowe na dostawy świeżych owoców, warzyw i ziemniaków na 2023r.

Informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego

Postępowanie: 2022/BZP 00291539/01 Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

Postępowanie: Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego – Platforma Zakupowa