Plan zamówień publicznych

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 27 stycznia 2020 o 00:43:02. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 26 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2020r.*

Szczegóły w pliku do pobrania

Plan zamówień publicznych (Plik PDF, 29 KB) 

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 27 stycznia 2020 o 00:43:02 i aktualną.