Plan zamówień publicznych

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-01-31 @ 22:33:51. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Adres strony internetowej z opublikowanymi ogłoszeniami zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 2023-01-31 @ 22:33:51 i aktualną.