Plan zamówień publicznych

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2022-01-25 @ 23:58:28. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Adres strony internetowej z opublikowanymi ogłoszeniami zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2022-01-25 @ 23:58:28Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Dom Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku przedstawia plan postępowań o&nbsp;udzielenie zamówień w&nbsp;2021r.</p> Dodano: <p>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w pliku do pobrania< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w pliku do pobrania< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":532,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/01/ Plan-postępowań- na-2022r..pdf" ,"showDownloadButton":false} --> Dodano: <!-- wp:file {"id":673,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/01/ Plan-postepowan- o-udzielenie- zamowien-na-rok-2023.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/Plan-postępowań- na-2022r..pdf">Plan zamówień publicznych na 2022r (PDF, 36 KB)</a></div> 
Skasowano: <!-- /wp:file --> 
Skasowano: <!-- wp:file {"id":439,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2021/01/ 2021_BZP-00001991_01_P.pdf" ,"showDownloadButton":false} --> 
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/2021_BZP- 00001991_01_P.pdf">Plan zamówień publicznych na 2021r (PDF, 38KB)</a></div> 
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-610653b3-c729- 4bd0-9a7c-bd6678030d1f" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Plan-postepowan- o-udzielenie- zamowien-na- rok-2023.pdf">Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023r (PDF, 36 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Adres strony internetowej z opublikowanymi ogłoszeniami zamówień publicznych: <a href="https:/ /platformazakupowa.pl/">https: //platformazakupowa.pl/</a></p>Bez zmian: <p>Adres strony internetowej z opublikowanymi ogłoszeniami zamówień publicznych: <a href="https:/ /platformazakupowa.pl/">https: //platformazakupowa.pl/</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.