Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

DPS/DG/ZP/61/7/ZO/2019
Brańszczyk, dnia: 03.12.2019r. 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 72 KB)

Poprzednie wersje artykułu: