Strona główna

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 28 sierpnia 2019 o 10:10:32. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:

– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
– pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
– opiekę higieniczną,
– niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
– kontakty z otoczeniem.

Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:

– poszanowanie i ochrona godności człowieka
– indywidualny styl życia,
– możliwości dokonywania wyboru,
– intymność i dyskrecję,
– moralność i rozwój osobowości…

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Jan Mroczkowski

Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

28 sierpnia 2019 o 10:10:32Bieżąca wersja
Zawartość
<strong>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:</strong> <strong>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:</strong>
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.) 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
<strong> </strong> <strong> </strong>
<strong>Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:</strong> <strong>Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:</strong>
- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, - pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
- opiekę higieniczną, - opiekę higieniczną,
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- kontakty z otoczeniem. - kontakty z otoczeniem.
<strong>Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:</strong> <strong>Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:</strong>
- poszanowanie i ochrona godności człowieka - poszanowanie i ochrona godności człowieka
- indywidualny styl życia, - indywidualny styl życia,
- możliwości dokonywania wyboru, - możliwości dokonywania wyboru,
- intymność i dyskrecję, - intymność i dyskrecję,
- moralność i rozwój osobowości... - moralność i rozwój osobowości...
<strong>Dyrektor <strong>Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</strong> Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</strong>
<strong>Jan Mroczkowski</strong>  <strong>mgr Jan Mroczkowski</strong>
<a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/ ?cat=10">Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe</a> <a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/ ?cat=10">Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe</a>

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.