Archiwum miesiąca: grudzień 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych (PDF, 84KB)

Załączniki do zapytania (DOCX, 14KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/4/ZO/2020

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

DPS/DG/ZP/26/3/ZO/2020

Brańszczyk, dnia: 01.12.2020r. 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy ziemniaków, świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczykw okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Z podziałem na II zadania tj.

Zadanie nr I: Dostawy ziemniaków (formularz cenowy nr 2)

Zadanie nr II: dostawy świeżych owoców i warzyw (formularz cenowy nr 2a)

Wykonawca może złożyć ofertę na dwa zadania lub tylko na jedno np. ziemniaki.

Szacunkowy wykaz, asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzach asortymentowo cenowych (załącznik nr 2 i 2a).

Szczegóły w pliku do pobrania