Archiwum kategorii: Zawiadomienia o depozycie

Zawiadomienie o depozycie

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
1.Środki pieniężne: 5.805,65Spadkobiercy zmarłej w dniu 04.01.2023 r Lucyny Oman, córki Józefa i Bronisławy, urodzonej 27.12.1931 r w Broku
2.Środki pieniężne: 9106,82Spadkobiercy zmarłej w dniu 07.02.2023 r Emilii Zęgota, córki Feliksa i Anny, urodzonej 28.02.1931 r w miejscowości Grębki
3.Środki pieniężne: 22.383,48Spadkobiercy zmarłego w dniu 26.02.2023 r Stanisława Mariana Pająkowskiego, syna Stanisława  i Franciszki, urodzonego 01.09.1939 r w miejscowości Mielęcin
4.Środki pieniężne: 15.070,92Spadkobiercy zmarłej w dniu 03.04.2023 r Władysławy Aksamitowskiej, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 14.02.1935 r w miejscowości Zatory
5.Środki pieniężne: 19.905,66Spadkobiercy zmarłej w dniu 17.04.2023 r Elżbiety Marii Nowak, córki Piotra i Józefy, urodzonej 06.11.1939 r w miejscowości Żanęcin
6.Środki pieniężne: 8.651,06Spadkobiercy zmarłego w dniu 26.05.2023 r Kazimierza Waldemara Wollman, syna Kazimierza i Anny, urodzonego 04.03.1947 r w Lesznie

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o depozycie

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
1.Środki pieniężne: 6.581,16Spadkobiercy zmarłego w dniu 18.06.2022 r Dariusza Sieg, syna Alfreda i Katarzyny, urodzonego 03.02.1967 r w Pucku
2.Środki pieniężne: 6.164,19Spadkobiercy zmarłej w dniu 08.09.2022 r Wandy Gajewskiej, córki Wawrzyńca i Czesławy, urodzonej 16.06.1941 r  r w miejscowości Wykowo.
3.Środki pieniężne: 6.105,61Spadkobiercy zmarłego w dniu 17.09.2022 r Jarosława Waszelewskiego, syna Lucjana i Kazimiery, urodzonego 18.06.1954 r w Nurze
4.Środki pieniężne: 6.064,50Spadkobiercy zmarłego w dniu 11.10.2022 r Władysława Dąbrowskiego, syna Bolesława i Zofii, urodzonego 09.04.1938 r w miejscowości Nowy Brańszczyk
5.Środki pieniężne: 8.986,19Spadkobiercy zmarłej w dniu 17.012.2022 r Ewy Winczewskiej, córki Edwarda Karola i Jadwidi, urodzonej 09.04.1966 r w Milanówku
6.Środki pieniężne: 10.111,21Spadkobiercy zmarłej w dniu 30.12.2022 r Apolonii Wójcik, córki Franciszka i Julianny, urodzonej 15.11.1955 r w Lucynowie Dużym

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o depozycie (PDF, 409 KB)

Zawiadomienie o depozycie

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
6.Środki pieniężne:   10.891,54Spadkobiercy zmarłego w dniu 27.11.2021 r  Sławomira Bobińskiego, syna Edwarda i Jadwigi, urodzonego w dniu 08.09.1944. w miejscowości Stary Świętochów.
8.Środki pieniężne:   7.567,47Spadkobiercy zmarłej w dniu 08.12.2021 Barbary Król, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 14.11.1940r. w Kaliszu.
15.Środki pieniężne: 11.379,63Spadkobiercy zmarłej w dniu 05.10.2021 r Jadwigi Zalewskiej, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 26.04.1929 r. w Jaczewie

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o depozycie (PDF, 326 KB)

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Brańszczyk 02.06.2021

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 7123,94 Spadkobiercy zmarłej w dniu 29.04.2021 r  Heleny Stefańczuk córki Józefa i Rozalii, urodzonej w dniu 30.04.1930 r. w Kuskowiźnie. Mieszkanki  DPS.

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski

ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Brańszczyk 02.06.2021r

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 9306,22 Spadkobiercy zmarłej w dniu 02.01.2020 r  Mirosławy Szwajkowskiej córki Bolesława i Czesławy, urodzonej w dniu 23.05.1934 r. w miejscowości Słupia. Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
2. Środki pieniężne: 25188,49 Spadkobiercy zmarłego w dniu 17.01.2020 r Jan  Załuska, syna Stefana i Genowefy, urodzonego w dniu 12.02.1942 r. w Prosienicy. Mieszkańca  DPS w Brańszczyku
3. Środki pieniężne: 10102,74 Spadkobiercy zmarłej w dniu 06.05.2020 r Genowefy Wroniak, córki  Franciszka i Anny, urodzonej w dniu 18.06.1927r. w miejscowości Cieńsza. Mieszkanki  DPS
4. Środki pieniężne: 8079,66 Spadkobiercy zmarłej w dniu 23.07.2020 r Barbary  Perkowskiej, córki  Mieczysława, urodzonej w dniu 24.03.1949r. w miejscowości Tarczyn. Mieszkanki  DPS 
5. Środki pieniężne: 16258,04 Spadkobiercy zmarłej w dniu 21.08.2020 r Elżbiety  Denkiewicz, córki Stanisława i Kazimiery, urodzonej w dniu 15.01.1945 r. w miejscowości Domianów . Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
6. Środki pieniężne: 5208,79 Spadkobiercy zmarłej w dniu 03.09.2020 r Janiny  Dębińskiej, córki  Feliksa i Jadwigi, urodzonej w dniu 24.06.1949r. w miejscowości Śrsz. Mieszkanki  DPS
7. Środki pieniężne: 6667,08 Spadkobiercy zmarłej w dniu 16.10.2020 r Janiny  Samuel, córki  Eugeniusza i Salomei, urodzonej w dniu 21.07.1937r. w miejscowości Podbiele. Mieszkanki  DPS

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski