Strona główna

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:

– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
– pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
– opiekę higieniczną,
– niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
– kontakty z otoczeniem.

Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:

– poszanowanie i ochrona godności człowieka
– indywidualny styl życia,
– możliwości dokonywania wyboru,
– intymność i dyskrecję,
– moralność i rozwój osobowości…

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe