Plan zamówień publicznych

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Adres strony internetowej z opublikowanymi ogłoszeniami zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/

Poprzednie wersje artykułu: