Archiwum miesiąca: listopad 2023

Zawiadomienie o depozycie

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
1.Środki pieniężne: 5.805,65Spadkobiercy zmarłej w dniu 04.01.2023 r Lucyny Oman, córki Józefa i Bronisławy, urodzonej 27.12.1931 r w Broku
2.Środki pieniężne: 9106,82Spadkobiercy zmarłej w dniu 07.02.2023 r Emilii Zęgota, córki Feliksa i Anny, urodzonej 28.02.1931 r w miejscowości Grębki
3.Środki pieniężne: 22.383,48Spadkobiercy zmarłego w dniu 26.02.2023 r Stanisława Mariana Pająkowskiego, syna Stanisława  i Franciszki, urodzonego 01.09.1939 r w miejscowości Mielęcin
4.Środki pieniężne: 15.070,92Spadkobiercy zmarłej w dniu 03.04.2023 r Władysławy Aksamitowskiej, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 14.02.1935 r w miejscowości Zatory
5.Środki pieniężne: 19.905,66Spadkobiercy zmarłej w dniu 17.04.2023 r Elżbiety Marii Nowak, córki Piotra i Józefy, urodzonej 06.11.1939 r w miejscowości Żanęcin
6.Środki pieniężne: 8.651,06Spadkobiercy zmarłego w dniu 26.05.2023 r Kazimierza Waldemara Wollman, syna Kazimierza i Anny, urodzonego 04.03.1947 r w Lesznie

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.