OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2020-11-25 @ 12:16:21. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Ogłoszenie nr 610465-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r. z podziałem na VI zadań

Szczegóły w plikach do pobrania

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2020-11-25 @ 12:16:21Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Ogłoszenie nr 610465-N-2020 z dnia 2020-11-16 r. </p>Bez zmian: <p>Ogłoszenie nr 610465-N-2020 z dnia 2020-11-16 r. </p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r. z podziałem na VI zadań</p>Bez zmian: <p>Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r. z podziałem na VI zadań</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w plikach do pobrania</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Szczegóły w plikach do pobrania</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":398,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- na-dostawy-różych-produktów- spożywczych.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":398,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Ogłoszenie-o- zamówieniu- na-dostawy-różych-produktów- spożywczych.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu-na-dostawy- różych-produktów- spożywczych.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu-na-dostawy- różych-produktów- spożywczych.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu-na-dostawy- różych-produktów- spożywczych.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu-na-dostawy- różych-produktów- spożywczych.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":399,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ SIWZ-na-dostawy-różnych- produktów-spożywczych-na- 2021r.-VI-zadań..pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":399,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ SIWZ-na-dostawy-różnych- produktów-spożywczych-na- 2021r.-VI-zadań..pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- na-2021r.-VI- zadań..pdf" >Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ - VI zad. (PDF, 220KB</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- na-2021r.-VI- zadań..pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- na-2021r.-VI- zadań..pdf" >Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ - VI zad. (PDF, 220KB</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/SIWZ-na-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- na-2021r.-VI- zadań..pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":400,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Załączniki- do-SIWZ-całość.docx"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":400,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Załączniki- do-SIWZ-całość.docx"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- do-SIWZ-całość.docx" >Załączniki do SIWZ - (DOCX, 120KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- do-SIWZ-całość.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- do-SIWZ-całość.docx" >Załączniki do SIWZ - (DOCX, 120KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Załączniki- do-SIWZ-całość.docx" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":406,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-z- otwarcia-ofert- na-Systematyczne-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":406,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/11/ Informacja-z- otwarcia-ofert- na-Systematyczne-dostawy- różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- na-Systematyczne- dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf">Informacja z otwarcia (PDF, 100KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- na-Systematyczne- dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- na-Systematyczne- dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf">Informacja z otwarcia (PDF, 100KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- na-Systematyczne- dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
 Dodano: <!-- wp:file {"id":415,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Ogloszenie_o_ wyborze_oferty_ Systematyczne_ dostawy_roznych_ produktow_spozywczych_ z_podzialem_ na_VI_zadan.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogloszenie_ o_wyborze_oferty_ Systematyczne_ dostawy_roznych_produktow_ spozywczych_z_ podzialem_na_ VI_zadan.pdf" >Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 99KB)<br></a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogloszenie_ o_wyborze_oferty_ Systematyczne_ dostawy_roznych_produktow_ spozywczych_z_ podzialem_na_ VI_zadan.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":428,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2020/12/ Ogłoszenie-o-udzieleniu- zamówienia-na- dostawy-różnych- produktów-spożywczych-w- 2021r..pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r..pdf" >Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64KB)</a><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogłoszenie- o-udzieleniu- zamówienia- na-dostawy-różnych-produktów- spożywczych- w-2021r..pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.