Informacja o rozpoczęciu postępowania

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 15 listopada 2022 o 19:39:48. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań – Platforma Zakupowa

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

15 listopada 2022 o 19:39:48Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 689634">Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań - Platforma Zakupowa</a></p> Dodano: <p><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 689634">Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań - Platforma Zakupowa</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.