Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 24 listopada 2022 o 23:39:26. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości  do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. 0d. 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

24 listopada 2022 o 23:39:26Bieżąca wersja
Tytuł
Skasowano: Dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku Dodano: Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 130 000 złotych netto na dostawy środków czystości  do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. 0d. 01.01.2023r do 30.06.2023r.</p> Dodano: <p>w okresie 6 miesięcy roku 2023 tj. od. 01.01.2023r do 30.06.2023r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":594,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Zapytanie-ofertowe-środki- czystości-na- 2023-sig.pdf" ,"showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":594,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Zapytanie-ofertowe-środki- czystości-na- 2023-sig.pdf" ,"showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zapytanie- ofertowe-środki-czystości- na-2023-sig.pdf">Zapytanie ofertowe (pdf, 362 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zapytanie- ofertowe-środki-czystości- na-2023-sig.pdf">Zapytanie ofertowe (pdf, 362 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":595,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Zapytanie-ofertowe-na-środki- czystości-2023r.docx" ,"showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":595,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Zapytanie-ofertowe-na-środki- czystości-2023r.docx" ,"showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-środki-czystości- 2023r.docx">Zapytanie ofertowe (docx, 10 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zapytanie- ofertowe-na-środki-czystości- 2023r.docx">Zapytanie ofertowe (docx, 10 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":597,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Oferta-załącznik-nr-1.docx" ,"showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":597,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Oferta-załącznik-nr-1.docx" ,"showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Oferta-załącznik- nr-1.docx">Oferta - załącznik nr 1 (docx, 7 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Oferta-załącznik- nr-1.docx">Oferta - załącznik nr 1 (docx, 7 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":596,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Formularz-cenowy-na-środki- czystości-załącznik-nr- 2.docx","showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":596,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Formularz-cenowy-na-środki- czystości-załącznik-nr- 2.docx","showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Formularz- cenowy-na-środki-czystości- załącznik-nr- 2.docx">Formularz cenowy na środki czystości - załącznik nr 2 (docx, 12 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Formularz- cenowy-na-środki-czystości- załącznik-nr- 2.docx">Formularz cenowy na środki czystości - załącznik nr 2 (docx, 12 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":598,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Umowa-projekt- do-środków- czystości-załącznik-nr- 3.docx","showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":598,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Umowa-projekt- do-środków- czystości-załącznik-nr- 3.docx","showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Umowa-projekt- do-środków- czystości-załącznik- nr-3.docx">Umowa projekt do środków czystości - załącznik nr 3 (docx, 11 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Umowa-projekt- do-środków- czystości-załącznik- nr-3.docx">Umowa projekt do środków czystości - załącznik nr 3 (docx, 11 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":599,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Klauzula-informacyjna-RODO- załącznik-nr- 4.docx","showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":599,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Klauzula-informacyjna-RODO- załącznik-nr- 4.docx","showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Klauzula- informacyjna- RODO-załącznik- nr-4.docx">Klauzula informacyjna RODO załącznik - nr 4 (docx, 8 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Klauzula- informacyjna- RODO-załącznik- nr-4.docx">Klauzula informacyjna RODO załącznik - nr 4 (docx, 8 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
 Dodano: <!-- wp:file {"id":611,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/11/ Pytanie-wykonawcy- i-odpowiedź- zamawiającego.pdf" ,"showDownloadButton":false} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Pytanie-wykonawcy- i-odpowiedź- zamawiającego.pdf">Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego (pdf, 197 KB)</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":616,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2022/12/ Protokól-z-otwarcia-ofert- na-dostawy-środków-czystości- na-6-miesięcy- 2023r.-sig.pdf" ,"showDownloadButton":false} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/Protokól- z-otwarcia-ofert-na-dostawy- środków-czystości-na-6- miesięcy-2023r.- sig.pdf">Protokół z otwarcia ofert (pdf, 249 KB)</a></div>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:file -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.