Strona główna

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2019-08-28 @ 10:10:32. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:

– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
– pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
– opiekę higieniczną,
– niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
– kontakty z otoczeniem.

Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:

– poszanowanie i ochrona godności człowieka
– indywidualny styl życia,
– możliwości dokonywania wyboru,
– intymność i dyskrecję,
– moralność i rozwój osobowości…

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Jan Mroczkowski

Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2019-08-28 @ 10:10:32Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:</strong>Bez zmian: <strong>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego działającą na podstawie:</strong>
Bez zmian: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)Bez zmian: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn. zm. (Dz. U.175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.)
Bez zmian: 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).Bez zmian: 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
Bez zmian: 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Bez zmian: 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Bez zmian: 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)Bez zmian: 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Bez zmian: 5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)Bez zmian: 5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Bez zmian: <strong> </strong>Bez zmian: <strong> </strong>
Bez zmian: <strong>Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:</strong>Bez zmian: <strong>Nasza placówka zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:</strong>
Bez zmian: - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,Bez zmian: - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
Bez zmian: - pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,Bez zmian: - pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
Bez zmian: - opiekę higieniczną,Bez zmian: - opiekę higieniczną,
Bez zmian: - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,Bez zmian: - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
Bez zmian: - kontakty z otoczeniem.Bez zmian: - kontakty z otoczeniem.
Bez zmian: <strong>Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:</strong>Bez zmian: <strong>Za wartości nadrzędne we wszystkich sferach życia mieszkańców uznajemy jako priorytety m.in.:</strong>
Bez zmian: - poszanowanie i ochrona godności człowiekaBez zmian: - poszanowanie i ochrona godności człowieka
Bez zmian: - indywidualny styl życia,Bez zmian: - indywidualny styl życia,
Bez zmian: - możliwości dokonywania wyboru,Bez zmian: - możliwości dokonywania wyboru,
Bez zmian: - intymność i dyskrecję,Bez zmian: - intymność i dyskrecję,
Bez zmian: - moralność i rozwój osobowości...Bez zmian: - moralność i rozwój osobowości...
Bez zmian: <strong>DyrektorBez zmian: <strong>Dyrektor
Bez zmian: Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</strong>Bez zmian: Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku</strong>
Skasowano: <strong>Jan Mroczkowski</strong> Dodano: <strong>mgr Jan Mroczkowski</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/ ?cat=10">Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/ ?cat=10">Kliknij aby zobaczyć dane teleadresowe</a>

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.