Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie projektów przebudowy w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 5 października 2020 o 23:16:04. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Brańszczyk, dnia: 05.10.2020r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:

  1. ,,Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w Brańszczyku” – I etap wykonanie projektu. Termin wykonania 22.12.2020r.
    Wykonanie projektu przebudowy 18 pokoi usytuowanych na trzech kondygnacjach DPS Brańszczyk (po 6 pokoi na każdej kondygnacji) z przeznaczeniem 6 pokoi na węzły sanitarne (po 2 pokoje na każdej kondygnacji). Termin wykonania 22.12.2020r.
  2. ,,Przebudowa budynku mieszkalnego internat na budynek administracyjny” – I etap wykonanie projektu. Wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na budynek administracyjny – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ( aktualnych przepisów BHP i P.poż.), przebudowy schodów, pomieszczeń jednej kondygnacji, elewacji.

Termin wykonania: 22.12.2020r. – przekazanie kompletnej dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę

I. Podstawa prawna: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) , oraz zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.

II. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia: 07.10.2020 r. do godz. 10:00 w formie papierowej w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. II 65, 07- 221 Brańszczyk lub w w/w terminie pocztą elektroniczną na adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań lub na dwa zadania.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Przemysław Tomasiuk – kierownik gospodarczy, adres e-mail: tomasiuk.przemyslaw@gmail.com

III. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z poszczególnych części zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki do zaproszenia:

1. Oferta (DOCX, 7 KB)

2. Koncepcja do projektów (PDF, 113KB)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
mgr Jan Mroczkowski

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

5 października 2020 o 23:16:04Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Brańszczyk, dnia: 05.10.2020r.</p>Bez zmian: <p>Brańszczyk, dnia: 05.10.2020r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Zamawiający: </strong> Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p. Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:</p> Dodano: <p><strong>Zamawiający: </strong>&nbsp;Dom Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku, ul.&nbsp;Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w&nbsp;imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul.&nbsp;Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: p.&nbsp;Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku, na&nbsp;podstawie Pełnomocnictwa nr&nbsp;110/2019, z&nbsp;dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w&nbsp;Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do&nbsp;przedstawienia propozycji cenowej na&nbsp;wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
Bez zmian: <ol><li><strong> ,,Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w&nbsp;Brańszczyku” – I&nbsp;etap wykonanie projektu. Termin wykonania 22.12.2020r.< /strong><br>Wykonanie projektu przebudowy 18 pokoi usytuowanych na&nbsp;trzech kondygnacjach DPS Brańszczyk (po&nbsp;6 pokoi na&nbsp;każdej kondygnacji) z&nbsp;przeznaczeniem 6 pokoi na&nbsp;węzły sanitarne (po&nbsp;2 pokoje na&nbsp;każdej kondygnacji).&nbsp; <strong>Termin wykonania 22.12.2020r.< /strong><br>< /li><li><strong> ,,Przebudowa budynku mieszkalnego internat na&nbsp;budynek administracyjny” – I&nbsp;etap wykonanie projektu.</strong> &nbsp;Wykonanie projektu przebudowy i&nbsp;zmiany sposobu użytkowania budynku o&nbsp;funkcji mieszkalnej na&nbsp;budynek administracyjny – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ( aktualnych przepisów BHP i&nbsp;P.poż.), przebudowy schodów, pomieszczeń jednej kondygnacji, elewacji.</li></ol>Bez zmian: <ol><li><strong> ,,Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w&nbsp;Brańszczyku” – I&nbsp;etap wykonanie projektu. Termin wykonania 22.12.2020r.< /strong><br>Wykonanie projektu przebudowy 18 pokoi usytuowanych na&nbsp;trzech kondygnacjach DPS Brańszczyk (po&nbsp;6 pokoi na&nbsp;każdej kondygnacji) z&nbsp;przeznaczeniem 6 pokoi na&nbsp;węzły sanitarne (po&nbsp;2 pokoje na&nbsp;każdej kondygnacji).&nbsp; <strong>Termin wykonania 22.12.2020r.< /strong><br>< /li><li><strong> ,,Przebudowa budynku mieszkalnego internat na&nbsp;budynek administracyjny” – I&nbsp;etap wykonanie projektu.</strong> &nbsp;Wykonanie projektu przebudowy i&nbsp;zmiany sposobu użytkowania budynku o&nbsp;funkcji mieszkalnej na&nbsp;budynek administracyjny – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ( aktualnych przepisów BHP i&nbsp;P.poż.), przebudowy schodów, pomieszczeń jednej kondygnacji, elewacji.</li></ol>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Termin wykonania: 22.12.2020r. – przekazanie kompletnej dokumentacji do&nbsp;wniosku o&nbsp;pozwolenie na&nbsp;budowę< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>Termin wykonania: 22.12.2020r. – przekazanie kompletnej dokumentacji do&nbsp;wniosku o&nbsp;pozwolenie na&nbsp;budowę< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>I. Podstawa prawna</strong>: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z&nbsp;dn.&nbsp;29 stycznia 2004 (Dz.U. z&nbsp;2018r. poz.1986 z&nbsp;późn.zm.) ,&nbsp;oraz&nbsp;zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.</p>Bez zmian: <p><strong>I. Podstawa prawna</strong>: art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z&nbsp;dn.&nbsp;29 stycznia 2004 (Dz.U. z&nbsp;2018r. poz.1986 z&nbsp;późn.zm.) ,&nbsp;oraz&nbsp;zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. EURO.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>II. Termin i&nbsp;miejsce składania ofert:&nbsp;< /strong>Oferty należy złożyć do&nbsp;dnia: <strong>&nbsp;07.10.2020 r. do&nbsp;godz.&nbsp; 10:00</strong> &nbsp;w&nbsp;formie papierowej w&nbsp;Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku, ul.&nbsp;II&nbsp;65, 07- 221 Brańszczyk lub w&nbsp;w/w terminie pocztą elektroniczną na&nbsp;adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl</p>Bez zmian: <p><strong>II. Termin i&nbsp;miejsce składania ofert:&nbsp;< /strong>Oferty należy złożyć do&nbsp;dnia: <strong>&nbsp;07.10.2020 r. do&nbsp;godz.&nbsp; 10:00</strong> &nbsp;w&nbsp;formie papierowej w&nbsp;Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku, ul.&nbsp;II&nbsp;65, 07- 221 Brańszczyk lub w&nbsp;w/w terminie pocztą elektroniczną na&nbsp;adres e-mail: dps.branszczyk@op.pl</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Wykonawca może złożyć ofertę na&nbsp;jedno z&nbsp;zadań lub na&nbsp;dwa zadania.</p>Bez zmian: <p>Wykonawca może złożyć ofertę na&nbsp;jedno z&nbsp;zadań lub na&nbsp;dwa zadania.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Osoba do&nbsp;kontaktu ze&nbsp;strony Zamawiającego: Przemysław Tomasiuk – kierownik gospodarczy, adres e-mail: tomasiuk.przemyslaw@gmail.com</p>Bez zmian: <p>Osoba do&nbsp;kontaktu ze&nbsp;strony Zamawiającego: Przemysław Tomasiuk – kierownik gospodarczy, adres e-mail: tomasiuk.przemyslaw@gmail.com</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>III.&nbsp; </strong>Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z&nbsp;poszczególnych części zamówienia bez&nbsp;podania przyczyny.</p>Bez zmian: <p><strong>III.&nbsp; </strong>Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z&nbsp;poszczególnych części zamówienia bez&nbsp;podania przyczyny.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Skasowano: <h4>Załączniki do zaproszenia:</h4> Dodano: <h4>Załączniki do&nbsp;zaproszenia:</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Zapytanie- cenowe-na-wykonanie-projektu- przebudowy.docx">1. Oferta (DOCX, 7 KB)</a></p>Bez zmian: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Zapytanie- cenowe-na-wykonanie-projektu- przebudowy.docx">1. Oferta (DOCX, 7 KB)</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DPS-Bra%C5%84szcyk- zad-3-bez-podk%C5%82adu.pdf">2. Koncepcja do&nbsp;projektów (PDF, 113KB)</a></p> Dodano: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/DPS-Bra%C5%84szcyk- zad-3-bez-podk%C5%82adu.pdf">2. Koncepcja do projektów (PDF, 113 KB)</a></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><a href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/doc20201008181503.pdf">3. Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 188 KB)</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:group -->Bez zmian: <!-- wp:group -->
Bez zmian: <div class="wp-block-group"><div class="wp-block- group__inner- container"><!-- wp:table -->Bez zmian: <div class="wp-block-group"><div class="wp-block- group__inner- container"><!-- wp:table -->
Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table class=""><tbody> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td>Dyrektor<br>Domu Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku< br>mgr&nbsp;Jan Mroczkowski</ td></tr></tbody> </table></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table class=""><tbody> <tr><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td></td><td> </td><td></td> <td>Dyrektor<br>Domu Pomocy Społecznej w&nbsp;Brańszczyku< br>mgr&nbsp;Jan Mroczkowski</ td></tr></tbody> </table></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:table --></div></div>Bez zmian: <!-- /wp:table --></div></div>
Bez zmian: <!-- /wp:group -->Bez zmian: <!-- /wp:group -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.