ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 5 lipca 2021 o 16:30:44. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Brańszczyk 02.06.2021

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 7123,94 Spadkobiercy zmarłej w dniu 29.04.2021 r  Heleny Stefańczuk córki Józefa i Rozalii, urodzonej w dniu 30.04.1930 r. w Kuskowiźnie. Mieszkanki  DPS.

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

5 lipca 2021 o 16:30:44Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>BrańszczykBez zmian: <p>Brańszczyk
Bez zmian: 02.06.2021</p>Bez zmian: 02.06.2021</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.</p> Dodano: <p>Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych&nbsp; zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:table --> 
 Dodano: <!-- wp:table {"className": "is-style-stripes"} -->
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table class=""><tbody><tr><td> <strong>Lp.</strong> </td><td><strong>Określenie depozytu</strong> <strong> </strong> </td><td> <strong>Osoby uprawnione do podjęcia depozytu</strong> </td></tr><tr><td> Dodano: <figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table class=""><tbody><tr><td> <strong>Lp.</strong> </td><td><strong>Określenie depozytu</strong> <strong>&nbsp;</strong> </td><td> <strong>Osoby uprawnione do podjęcia depozytu</strong> </td></tr><tr><td>
Bez zmian: 1.Bez zmian: 1.
Skasowano: </td><td>Środki pieniężne: 7123,94 </td><td>Spadkobiercy zmarłej w dniu 29.04.2021 r  Heleny Stefańczuk córki Józefa i Rozalii, urodzonej w dniu 30.04.1930 r. w Kuskowiźnie. Mieszkanki  DPS.</td></tr> </tbody></table></figure> Dodano: </td><td>Środki pieniężne: 7123,94 </td><td>Spadkobiercy zmarłej w dniu 29.04.2021 r&nbsp; Heleny Stefańczuk córki Józefa i Rozalii, urodzonej w dniu 30.04.1930 r. w Kuskowiźnie. Mieszkanki&nbsp; DPS.</td></tr> </tbody></table></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:table -->Bez zmian: <!-- /wp:table -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>W związku zBez zmian: <p>W związku z
Bez zmian: powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego wBez zmian: powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w
Bez zmian: Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jestBez zmian: Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest
Bez zmian: wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podziałBez zmian: wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział
Bez zmian: spadku.</p>Bez zmian: spadku.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Dom PomocyBez zmian: <p>Dom Pomocy
Bez zmian: Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionychBez zmian: Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych
Bez zmian: prawomocnego postanowienia sądu.</p>Bez zmian: prawomocnego postanowienia sądu.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Informujemy,Bez zmian: <p>Informujemy,
Bez zmian: że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jegoBez zmian: że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego
Bez zmian: odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpiBez zmian: odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi
Bez zmian: do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekażeBez zmian: do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże
Bez zmian: na własność Skarbu Państwa.</p>Bez zmian: na własność Skarbu Państwa.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph {"align":"left"} -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph {"align":"left"} -->
Bez zmian: <p class="has-text- align-left">Dyrektor Domu Pomocy Społecznej<br>w Brańszczyku<br>Jan Mroczkowski</p>Bez zmian: <p class="has-text- align-left">Dyrektor Domu Pomocy Społecznej<br>w Brańszczyku<br>Jan Mroczkowski</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.