ZAWIADOMIENIE O DEPOZYCIE

Brańszczyk 02.06.2021r

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp. Określenie depozytu   Osoby uprawnione do podjęcia depozytu
1. Środki pieniężne: 9306,22 Spadkobiercy zmarłej w dniu 02.01.2020 r  Mirosławy Szwajkowskiej córki Bolesława i Czesławy, urodzonej w dniu 23.05.1934 r. w miejscowości Słupia. Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
2. Środki pieniężne: 25188,49 Spadkobiercy zmarłego w dniu 17.01.2020 r Jan  Załuska, syna Stefana i Genowefy, urodzonego w dniu 12.02.1942 r. w Prosienicy. Mieszkańca  DPS w Brańszczyku
3. Środki pieniężne: 10102,74 Spadkobiercy zmarłej w dniu 06.05.2020 r Genowefy Wroniak, córki  Franciszka i Anny, urodzonej w dniu 18.06.1927r. w miejscowości Cieńsza. Mieszkanki  DPS
4. Środki pieniężne: 8079,66 Spadkobiercy zmarłej w dniu 23.07.2020 r Barbary  Perkowskiej, córki  Mieczysława, urodzonej w dniu 24.03.1949r. w miejscowości Tarczyn. Mieszkanki  DPS 
5. Środki pieniężne: 16258,04 Spadkobiercy zmarłej w dniu 21.08.2020 r Elżbiety  Denkiewicz, córki Stanisława i Kazimiery, urodzonej w dniu 15.01.1945 r. w miejscowości Domianów . Mieszkanki  DPS w Brańszczyku
6. Środki pieniężne: 5208,79 Spadkobiercy zmarłej w dniu 03.09.2020 r Janiny  Dębińskiej, córki  Feliksa i Jadwigi, urodzonej w dniu 24.06.1949r. w miejscowości Śrsz. Mieszkanki  DPS
7. Środki pieniężne: 6667,08 Spadkobiercy zmarłej w dniu 16.10.2020 r Janiny  Samuel, córki  Eugeniusza i Salomei, urodzonej w dniu 21.07.1937r. w miejscowości Podbiele. Mieszkanki  DPS

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku
Jan Mroczkowski