Postępowanie: 2021/BZP 00242771/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2021-10-23 @ 11:46:13. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej

Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań – Platforma Zakupowa

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2021-10-23 @ 11:46:13Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 526172">Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań - Platforma Zakupowa</a><br></p>Bez zmian: <p><a rel="noreferrer noopener" target="_blank" href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 526172">Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań - Platforma Zakupowa</a><br></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":668,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/01/ Ogloszenie-o- zmianie-umowy- VI-zadan-2021BZP- 00242771.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-8346d962-76d1- 406e-83db-b7fc0b48d802" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Ogloszenie- o-zmianie-umowy-VI-zadan- 2021BZP-00242771.pdf" >Ogłoszenie o zmianie-umowy (54 KB)</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.