Postępowanie: 2021/BZP 00262659/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2021-11-10 @ 17:38:35. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań – Platforma Zakupowa

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2021-11-10 @ 17:38:35Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:</p>Bez zmian: <p>Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 534142">Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań - Platforma Zakupowa</a></p>Bez zmian: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 534142">Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań - Platforma Zakupowa</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":665,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/01/ Ogloszenie-o- wykonaniu-umowy- V-zadan-2021BZP- 00333841.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-9f50df41-b63e- 418b-824c-63c2e4a25edc" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/Ogloszenie- o-wykonaniu-umowy-V-zadan- 2021BZP-00333841.pdf" >Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 57 KB)</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.