Postępowanie: 2021/BZP 00262659/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-01-14 @ 23:41:36. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na V zadań – Platforma Zakupowa

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 2023-01-14 @ 23:41:36 i aktualną.