Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-05-31 @ 09:43:43. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Postępowanie: 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2023-05-31 @ 09:43:43Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p></p>Dodano: <p><strong>Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/ transakcja/773956" data-type="URL" data-id="https: //platformazakupowa.pl/transakcja/ 773956"><strong> Postępowanie:</strong> 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań</a></p>Bez zmian: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/ transakcja/773956" data-type="URL" data-id="https: //platformazakupowa.pl/transakcja/ 773956"><strong> Postępowanie:</strong> 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.