Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. od daty podpisania umowy(lipiec) do 31.12.2023r. z podziałem na II zadania

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782578