Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-05-31 @ 09:45:16. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej

Postępowanie: 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 2023-05-31 @ 09:45:16 i aktualną.