Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. od daty podpisania umowy(lipiec) do 31.12.2023r. z podziałem na II zadania

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-06-21 @ 09:15:15. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

ID postępowania : ocds-148610-2f50d087-0f36-11ee-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-wyszkowski;     WWW.OPENNEXUS.PL

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2023-06-21 @ 09:15:15Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>ID postępowania : ocds-148610-2f50d087- 0f36-11ee-9355- 06954b8c6cb9< /strong></p>Dodano: <p>Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: &nbsp;&nbsp; <a href="https:/ /platformazakupowa.pl/pn/ powiat-wyszkowski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https: //platformazakupowa.pl/pn/ powiat-wyszkowski</a>; &nbsp; &nbsp; <a href="http:// WWW.OPENNEXUS.PL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WWW.OPENNEXUS.PL</a></p>Dodano: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/transakcja/ 782578">https: //platformazakupowa.pl/ transakcja/782578</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.