Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. od daty podpisania umowy(lipiec) do 31.12.2023r. z podziałem na II zadania

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-06-21 @ 09:20:28. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782578

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 2023-06-21 @ 09:20:28 i aktualną.