Zapytanie cenowe poniżej kwoty 130 tys. złotych netto na dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej ,,L” w okresie II półrocza 2023r. tj. od daty zawarcia umowy (lipiec 2023 r) do 31.12.2023 r.

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2023-06-28 @ 11:45:36. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

2023-06-28 @ 11:45:36Bieżąca wersja
Zawartość
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":697,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/06/ Zapytanie-cenowe-na-dostawy- jaj-na-II-polrocze- 2023-sig.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":697,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/06/ Zapytanie-cenowe-na-dostawy- jaj-na-II-polrocze- 2023-sig.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-6e3acb9f-2e8e- 4fa1-8bcc-be5f6852f45b" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Zapytanie- cenowe-na-dostawy-jaj-na- II-polrocze-2023- sig.pdf">Zapytanie cenowe na dostawy jaj na II półrocze (PDF, 342 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-6e3acb9f-2e8e- 4fa1-8bcc-be5f6852f45b" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Zapytanie- cenowe-na-dostawy-jaj-na- II-polrocze-2023- sig.pdf">Zapytanie cenowe na dostawy jaj na II półrocze (PDF, 342 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":698,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/06/ Druk-oferty-i-formularza- cenowego-na-dostawy- jaj-kurzych.odt" ,"showDownloadButton":false} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":698,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/06/ Druk-oferty-i-formularza- cenowego-na-dostawy- jaj-kurzych.odt" ,"showDownloadButton":false} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-b3856228-58c5- 48f5-93e5-3b7d376a375d" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Druk-oferty- i-formularza- cenowego-na- dostawy-jaj-kurzych.odt">Druk oferty i formularza cenowego na dostawy jaj kurzych (ODT, 22 KB)</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-b3856228-58c5- 48f5-93e5-3b7d376a375d" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Druk-oferty- i-formularza- cenowego-na- dostawy-jaj-kurzych.odt">Druk oferty i formularza cenowego na dostawy jaj kurzych (ODT, 22 KB)</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":706,"href" :"http://bip.dpsbranszczyk.pl/ wp-content/uploads/2023/07/ Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf" ,"showDownloadButton":false," displayPreview":false} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-4f734ddf-dc4a- 4d9f-8fab-9f87bd6098ad" href="http:// bip.dpsbranszczyk.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/Protokol_ z_otwarcia_ofert.pdf">Protokół z otwarcia ofert (186 KB)</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->

Nota: Spacje mogą być dodane do pokazywanego tekstu.