Zawiadomienie o depozycie

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku działając na mocy art. 6 ust. 5 z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr. 208, poz. 1537), wzywa spadkobierców niżej wymienionych  zmarłych pensjonariuszy do podjęcia pozostawionych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej depozytów.

Lp.Określenie depozytuOsoby uprawnione do podjęcia depozytu  
6.Środki pieniężne:   10.891,54Spadkobiercy zmarłego w dniu 27.11.2021 r  Sławomira Bobińskiego, syna Edwarda i Jadwigi, urodzonego w dniu 08.09.1944. w miejscowości Stary Świętochów.
8.Środki pieniężne:   7.567,47Spadkobiercy zmarłej w dniu 08.12.2021 Barbary Król, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 14.11.1940r. w Kaliszu.
15.Środki pieniężne: 11.379,63Spadkobiercy zmarłej w dniu 05.10.2021 r Jadwigi Zalewskiej, córki Stanisława i Zofii, urodzonej 26.04.1929 r. w Jaczewie

W związku z powyższym, aby otrzymać ww. depozyt należy wystąpić do Sądu Rejonowego w Wyszkowie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a w przypadku gdy jest wielu spadkobierców i brak ich zgody co do podziału spadku, również o podział spadku.

            Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

            Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty wezwania do jego odbioru, przechowujący depozyt – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, wystąpi do sądu z wnioskiem o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa.

Zawiadomienie o depozycie (PDF, 326 KB)