Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego wyposażenia Domu Pomocy społecznej w Brańszczyku

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 18 lutego 2020 o 14:04:01. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 18 lutego 2020 o 14:04:01 i aktualną.