Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych

Pokazana jest starsza wersja artykułu, zredagowana 2021-04-09 @ 15:30:18. Poniżej pokazane są zmiany pomiędzy tą wersją i bieżąca wersja.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-993d3105-97ae-11eb-86b1-a64936a8669f2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029019/01

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/443769

Poprzednie wersje artykułu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy wersją 2021-04-09 @ 15:30:18 i aktualną.