Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2020 r. z podziałem na III zadania

Ogłoszenie nr 621025-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2020 r. z podziałem na III zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Szczegóły w plikach do pobrania:


Wyodrębnione załączniki do SIWZ w formie edytowalnych plików DOC