Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 30 tys. Euro na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2020r.

Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/5/ZO/2019 Brańszczyk , dnia: 14.11.2019r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w plikach do pobrania: