Archiwum kategorii: Przetargi

Postępowanie: 2021/BZP 00242771/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań

Poniżej link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej

Postępowanie: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2022r. z podziałem na VI zadań – Platforma Zakupowa

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez:Pana Jana Mroczkowskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 110/2019, z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie upustu od ceny zakupu paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz sprzętu spalinowego będącego własnością DPS Brańszczyk.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych (PDF, 84KB)

Załączniki do zapytania (DOCX, 14KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r.

Brańszczyk, dnia: 03.12.2020r.
Znak sprawy: DPS/DG/ZP/26/4/ZO/2020

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk
tel/fax: (29)742 14 14, adres e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowanego przez: Pana Jana Mroczkowskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 110/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie, zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości w okresie od: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 610465-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w 2021r. z podziałem na VI zadań

Szczegóły w plikach do pobrania

Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Ogłoszenie nr 600959-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Dom Pomocy Społecznej:
Dostawa środków ochrony osobistej, środków myjących i dezynfekujących na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt Wsparcie dla Mazowsza współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Szczegóły w plikach do pobrania: